tamci i my

 

tamci i my


 

opowieci o ludziach z sercem głębokim
przekazuj
sobie z pokolenia na pokolenie
Ci którzy t
skniza witoci-
"je
eli Im siudało, dlaczego nie moe siudanam?"
- pytaj
siebie...
"jest przecie
gdziedroga, która prowadzi do szczęścia..." -
Tamci doszli do kresu niemo
liwoci
prze
ywajc to samo co my:
w
tpliwoci, kruchość i samotność
pokonali l
k przed nieznanym
spalili wszystko w ogniu mi
łoci
by nie t
skniza wiatem
zdobyli nie
miertelność
...a my?