co mi po tym Boze?...

 

co mi po tym Boze?...


 

co mi po tych wszystkich wielkich skarbach
pozbieranych przez te lata
które przesz
ły z nagła
jak wiosenna burza...
tych pami
tkach bardzo cennych
tej wygodzie wymarzonej
tych sukcesach i oklaskach...
kiedy puste serce j
czy
cierpi, bo nie kocha...?

co mi po tym, e zdobyłem tyle szczytów
tyle krain dotyka
łem
tyle ludzi oswoi
łem
do swojego niezno
nego charakteru...
tyle czasu po
wiciłem
mojej pracy i pieni
dzom...
kiedy nie ma we mnie 
y c i a
i zara
am wszystkich wokół
chorobami miertelnymi grzechu...?

co mi po tych wszystkich wielkich skarbach
pozbieranych przez te lata
które przesz
ły z nagła
jak wiosenna burza...
wszystko marno
ść
w i e l k a marność
gdy Cinie znam
kiedy nie wiem
e mnie kochasz...?