tajemnica

 

tajemnica


 

to dla ciebie tyle nocy nieprzespanych
i odesz
ło w dal wiele marze
i znosiłem wiele cierpie, upokorze
wiele potu z krwiwylałem

to dla ciebie przekreliłem pragnienia
usun
ąłem w ciewielkie plany
wiat ci co dziemalowałem
da
łem wszystko to, co miałem

a dziserce rozdzieraj
twoje słowa, twe spojrzenia
ból mnie pali w g
łębi duszy
kiedy drog
swwybierasz

tu jest wielka tajemnica
wybierania
i wolno
ci
lecz nie spodziewa
łem si
e tak przyjdzie z cierniem sercu