za długi wiersz

 

za długi wiersz


 

rodzina - przerasta mnie
praca mnie przerasta
przerasta mnie wstawanie rano
i ludzie mnie przerastaj

radość - przerasta mnie
ycie mnie przerasta
przerasta mnie cierpienie
i mi
łość mnie przerasta

oprócz moich grzechów
nic nie jest na wymiar