czekając na wiosnę

 

czekając na wiosnę


 

zapukała z wiosndo nas nadzieja
e moliwe znów wróci
do siebie

dzieza dniem oswajamy size sob
na nowo poznajc zmarszczki zmczonego czoła
oddychamy wzajemnymi udr
czeniami

jak w szklanej kuli
pozwalamy zobaczy
wszystkie sekrety
ryzykujemy na nowo mo
liwość wzgardy

znowu wszystko jest pierwszy raz
przesz
łość zamknita czeka na koniec wiata
a my mo
emy pozwoliuleczy
pordzewiałe serca