dialog

 

dialog


 

noc
b
łagalny krzyk
o pó
łnocy

dzie
cicha odpowied
midzy czasem