Niebo

 

Niebo


 

jumylałem
e Nieba dotykam
a ono nagle odp
łynęło
daleko - poza granice moich mo
liwoci

Niebo, moje Niebo
powró
znów
prosz

bdczekał
na Ciebie
do ko
ca mojego wiata