nasz świat

 

nasz świat


 

znów bdzie wojna w Palestynie
ludzie z krucho
ciruszajrano do pracy
na Czerwonym Wschodzie wybory bez wyboru
a na Dalekim Zachodzie
walka o Bia
ły Dom w białych rkawiczkach
na Fiordowej Pó
łnocy
cisza przed samozag
ład
wymierzana miarowymi samobójstwami
u s
siadów budzi size snu faszystowski duch
t
sknota za rasPanów

jak fale na morzu
pulsuje oko bestii
wpl
tanej w sprawy naszego wiata
wtopione tak niewidocznie
e niewielu czuje jej wzrok na swych sercach

co dzietak wielu oddaje jej swdusz
nasłuchuje głosu, który odpowie: kto winien
w szalonej pogoni
zmaltretowani sukcesami
wycieramy przed snem
krew z naszych ust
by jutro zacz
ąć po staremu

a moe w kocu zacznie siwojna
w moim sercu...