niewygodni

 

niewygodni


 

wyprowadmy go na zewntrz
zrzu
my ze skały w przepaść
bo nam niewygodny
niech zginie pami
ęć o nim

to nie opowiadanie z przeszłoci
ale nasza osobliwa historia -
ile polecia
ło jugłów
z naszej nieprzymuszonej woli?
ilu niewygodnych
wyrzucili
my za drzwi?
ilu wykre
lilimy grublini
otwierajc im yły?...

wciąż nie dociera do nas
chóralny krzyk
tak wielu

choroba postpuje
diagnozy nie szukamy
zahipnotyzowani pewno
cisiebie
obalamy nast
pne autorytety
by nie
wykradły nam
reszty
ycia

wyprowadgo na zewntrz
zrzu
ze skały w przepaść
bo ci niewygodny -
- czy zginie pami
ęć o nim?