bicie serca

 

bicie serca

dla wszystkich których spotkałem w tym życiu


 

umiałem bez skrupułów robić rzeczy takie
których dzi
ś mi wstyd
takie dawa
ć słowa
jak uderzenia w policzek
brn
ąłem naprzód
bez pardonu
nie zauwa
żając niczyjego cierpienia
niczyje wo
łanie
nie robi
ło wrażenie na mnie...

ten człowiek bez serca
był największą
mą nie uświadomioną boleścią -
z pustki pustk
ę wylewał --
czarny dym spalonych ko
ści---
odtr
ącanych przyjaciół...

dziś ubieram buty żalu
wychodz
ę i szukam drzwi
które zatrzasn
ąłem wczoraj -
pukaniem prosz
ę
o spojrzenie przebaczenia

pogubione adresy odfrunęły -
wiele zawiedzionych serc
wiele wykorzystywanych d
łoni
wzgardzonych oczu -
to zranieni przeze mnie
wracaj
ą w moich wspomnieniach
czekaj
ą na bicie mego serca