powrót

 

powrót

dla Judyty


 

pójdz różą do Ciebie
w korytarzu roznios
ę ślad
mej drogi do Twego serca
i gdy otworzysz drzwi
jak co dzie

wyznam, e chcwróci

opuciłem Cijudawno
cho
wydawało si, e jestem tu
uciek
łem pochłonity sob
w nory pełne niejasnych odpowiedzi
nieszczerych pó
łsłów
wtulony twarz
w swe oczekiwania
zostawi
łem Ci- -
nawet nie wiem gdzie?

pójdi poproszCi
bypozwoliła znów yz Sob
dzielikady Twój oddech i krok
a w
tpliwoci przemieniaw oczekiwanie
na szcz
ęście które obiecało nadejść

dzipójddo Ciebie
oby
była w domu
i drzwi mi otworzy
ła...