gdy starość puka w zegar

 

gdy starość puka w zegar


 

i mam nadziej
e gdy bdsistarze
bdziesz blisko mnie
gdy wsta
bdzie mi trudno

nocpoprawisz poduszk
a w dzieumyjesz twarz
doprowadzisz do okna
dodasz ochoty by
y
by prze
ydobrze
mo
e ostatni dzietutaj

i mam nadziej
e bdmógł mówitobie
codziennie
e cikocham
e szczęśliwy jestem
z czasu jaki dosta
łem
a w nim niespodzianek pe
łen kosz
s
łodkie wino ycia

i mam nadziej
e gdy bdziemy sistarze
nie zgorzkniejemy
i codziennie
zapala
bdziemy słoce
a gwiazdy wieczorem k
łaść na parapecie
by wskazywa
ły
drog
błądzcym
i do ko
ca bdziemy
oddycha
serdecznie