moje życie

 

moje życie


 

kocham ciebie moje ycie
ale jeste
za małe dla mnie
nie mog
zmieciw tobie
wszystkiego za czym t
skni

kocham ciebie moje ycie
lecz nied
ługo jeszcze razem
b
dziemy dzielikrok
musz
opucicijuniebawem

kocham ciebie moje ycie
przelotnie i chwilowo
jak m
łodość która musi minąć
jak kaczece dopóki nie zwidn

kocham ciebie moje ycie
i nie pytaj mnie wi
cej:
czy dam sobie rad
?
wiesz przecie
, e nie