gdy nadchodzi Syn Człowieka

 

gdy nadchodzi Syn Człowieka


 

nie odkupię mych grzechów
nie ulecz
ę ran zadanych
rozpacz
ą, że idzie nie tak

nie wymażę tych wszystkich chwil
o których chcia
łbym zapomnieć
o których ty nie możesz zapomnieć

co mogę zrobić gdy żal przychodzi?
szarpie sercem
mi
ędzy szaleństwem zatracenia
a szczer
ą ekspiacją

co mogę zrobić?!
gdy spragnioni wo
łają pić
a głodni jeść
gdy ślepi proszą o wzrok
a zrozpaczeni wo
łają o nadzieję?!
---
ju
ż niebo się otwarło
i nie ma odwrotu
gdy Syn Cz
łowieczy
nadchodzi
trzeba zrzuci
ć płaszcz
i rozda
ć   w s z y s t k o  ubogim