biedaczkowie

 

biedaczkowie


 

nie rozumiemy CiBoe -
lecz zbyt pyszni by uzna

e nie jestemy w stanie
ogarn
ąć Twe zamiary
e nie jestemy w stanie
dotrzyma
Ci kroku
e od wieków uprzedzasz nas
a my zawsze w tyle
za albo przeciw Tobie

nie rozumiemy CiBoe
i pewni swej ludzkiej natury
wzbudzamy niepewno
ść Twego istnienia
za
lepieni swymi pragnieniami
nie dostrzegamy w naszej historii
Twej czu
łej obecnoci

nie rozumiemy Ciebie
bez wzgl
du na to kim jestemy
i cho
czasami wydaje sinam
e dotykamy Nieba
wolimy nasz
pewny wiat
nasze gorzkie wi
zienie
biedaczkowie