tu gdzie żyję

 

tu gdzie żyję


 

te pierwsze wieki
gdy wszystko
wiee było -
ka
dy krok zwiastuna na ziemi Słowian
pierwsze zachwycenie i pierwsze nawrócenie
po
ród ciszy pól i szelestu tsknot ludzi

te niesamowite spotkania
godziny wieczorami rozci
gnite w wieczność
pierwsze zanurzenia i cuda przemiany ycia
czysty strumie
gasił odpowiedzi
p
łomierozpalał żarliwość

a potem pierwsze przeladowania
z intryg k
łamstw - wygnania
zazdro
ść, e ktobył gorliwszy
yczliwszy
e szły za nim tłumy
pierwsza krew przelana - Stanis
ław
mi
dzy infułą a infułą

a potem wiele zapomniano
wiele wymazano
i wszystko by
ło drugie
przykryte kurzem pewno
ci siebie
i l
kiem, e ktozobaczy ukryte nasze winy

lecz zatarte lady witych mczenników
i tak uka
e wiatu
R
ka Boga

przed nim wszytko jest odsłonite
gotowe
eby powstana nowo