siostro ostatnia

 

siostro ostatnia


 

przeczuwam gdziew głębi
e nadchodzi coraz wikszymi krokami
ta serdeczna przyjació
łka moich inspiracji
moich decyzji i trosk

i chonigdy jeszcze nie spojrzałem w jej oczy
wiele razy s
łyszałem jej ciche kroki
i przenikliwy szept -
gdzie
na granicy wraliwoci ze znieczulic

poruszone serce ruszało z miejsca
by odzyska
stracony czas
lecz s
łabe załamywało rce -
topi
ło w zwtpieniu wszystkie swe nadzieje

mierci moja ostatnia siostro
zaczynam coraz odwa
niej myleo tobie
czy zd
ążę spakowawszystkie walizki