gubię chwile

 

gubię chwile


 

gubichwile
tak misternie konstruowane
planowane od tysi
cleci
g
łębokie i niezbadane

gubichwile
mojego krótkiego
ycia
bo wspomnienia spala
krucho
ść pamici
i niewiele pozostaje
za rok dziesi
ęć

gubichwile
najcenniejsze
Tw
czułocinaznaczone
Tw
miłoci
jak klejnoty
wypadaj

gdziepo drodze

gubichwile
bezpowrotnie...
i co robi
ć żeby nie zgubić życia?
bezpowrotnie?
jak zatrzyma
niezniszczalnie czas?
eby sipalił w moim sercu
cichy ogie

twoich ladów?