przewrotność

 

przewrotność


 

sady zakwitły
noce rozgrza
ły
wróci
ły bociany
a czas roztopi
ł
zmroony kurz nostalgii

wszystko nakarmiło tsknot
za yciem

tylko człowiek
zmroczony kr
ąży
po koleinach sabota
u
w
łasnego istnienia
utrwalaj
c wciąż w sercu
niech
ęć do ycia