bardzo powoli

 

bardzo powoli


 

bardzo powoli
przychodzi do nas
uspokojenie pragnie
marze
wszystkiego co wydaje sinam
e musimy zrobi
bez czego szczęście nas opuci

bardzo powoli
dajemy przekona
si
e niekoniecznie wiat sizawali
i stracimy co
cennego
gdy zapuka do naszych drzwi
cierpienia dama

bardzo powoli
odkrywamy nowy
wiat
cho
tak bliski
to niewidoczny dla wielu oczu
w którym wszytko
staje si
pragnieniem
s
łodkchwilukojenia

bardzo powoli
umieramy
przez ca
łe ycie
by powoli zda
sobie spraw
e jeszcze nie yjemy
lecz w bólach rodzenia
zbli
amy sido dnia
urodzin