za ścianą

 

za ścianą


 

niewielkie myśli
ma
ły świat
noc d
ługa
krótki dzie
ń
te same godziny
wyj
ście
powrót
sen
      wyznaczone
ścieżki
      drzwi
      schody
      klamka
      kuchnia
      ł
óżko
a gdzie
ś
za
ścianą
po drugiej stronie ulicy
nuci melodi
ę
szczęście
twoje
      wystarczy
      raz
      zmieni
ć plan dnia
      raz przej
ść
      przez zimn
ą ścianę
     
na drugą stronę
     
wskroś
      ż
elaznej stabilizacji