ciagłe pytania

Piotr Wojciechowski

 

ciagłe pytania


 

ty i ja
wiaty dwa tak róne
tak dziwne
tak niepoj
te

dlaczego poszłaze mnw twypraw?
mog
łamilej przeykawał życia
mniej cierpie

mniej łez wyla

co sistało, e odwayłasi
skrciz twojej drogi
i pój
ść ściektak niepewn?

ty i ja
tyle lat ci
gle razem
tak dziwne
tak niepoj
te

wielka tajemnica
mojego
ycia