odddać cztery razy

 

odddać cztery razy

poniedziałek 04.06.2007 g. 21


 

wczoraj byłeu nas
chcia
łezawitaw nasz dom
przebywa
poród naszych grzechów

jak Zacheusza nawiedziłe
usiadłetak z nami do stołu
ucztowali
my
piewalimy
opowiadali
my o nas
wdzi
czni, e jestez nami
e spojrzałena nas

wielka to miłość:
nie wspominasz b
łędów
i zawsze na nowo
rysujesz przed nami z zaufaniem
nowe pi
kne plany

wczoraj był ten jeden
z najcenniejszych dni
gdy Niebo zesz
ło na ziemi
rozmawiało z nami
s
łuyło jak królom
poruszaj
c serce głęboko
delikatn
miłoci
zostawiło lad
niezniszczalny
pami
tkukochanego