pragnienie

 

pragnienie

...i wyprowadzili Go poza miasto...


 

co mi po tym wszystkim co mam
gdy Ty daleko jeste
...

          nie mam radoci z ycia
          bo odsun
ąłem Ci
         
bymi nie przeszkadzał -
          zbyt wiele pokrzy
owanych planów
          zbyt wiele nag
łych przeciwnoci
          - tam gdzie Twoja obecno
ść

co mi po tym wszystkim co mam
gdy Ty daleko jeste

wyprowadzony poza miasto...

          nie mam lekkoci serca
          i wszystko jest tak ci
ężkie
         
e przerasta
          bo
łudziłem siwiarw siebie -
          pozwala
łemi skosztowa
         
tych wielu łez

co mi po tym wszystkim co mam
gdy Ty daleko jeste

wyprowadzony poza miasto
na ukrzy
owanie

          dlatego dzizdecydowałem
          ukorzy
siu Twych stóp
          krwawi
cych
          za piek
ło mych grzechów -
          pozwala
łebłądziabym odnalazł w kocu
          źródło Twego miłosierdzia
          pod krzy
em moich cierpie