Ave Maria

 

Ave Maria


 

wierszcze grały nam
jaskó
łki zataczały koła
gdy prowadzi
łenas przed ołtarz
kwiaty tego dnia
obudzi
ły swe dusze
by nape
łnipiknem
wn
trze kocioła
a s
łoce przechodziło samo siebie
konstruuj
c witrae
na naszych oddechach

i chonie było duo goci
cho
fałszowały skrzypce
i nie by
ło hucznego wesela
by
ł to dzie
nie równy innym...
----
i dzi

po wielu latach jestem pewny
e był to najwikszy cud w moim yciu
gdy pierwszy raz
pojawi
ła siwe mnie wiara

i gdy modlsi
chcCi wyzna:
najpi
kniejsze ycie
podarowa
łemi
w ka
dej kropli chwili

i Tobie dzikuj
Piastunko moich kroków
e nas przenosiła
ponad szczytami cierpie
-----
wierszcze grały nam
jaskó
łki splatały koła
kwiaty pachnia
ły słodko
przeczuwaj
c
e Niebo nadchodzi...