oczekiwanie

 

oczekiwanie


 

proszę daj mi przetrwać
ten trudny czas
naci
ęty jak kora
chwilami wytchnienia
gdy wyp
ływają z serca krople słodyczy
reszta to gorycz
przerastaj
ących mnie wyborów
kroków robionych w wielkim zmaganiu

proszę pociesz mnie
bym nie cofn
ął się
przed jutrem
wytrzyj z moich ust
s
łone krople zwątpień
przemów znów
by podtrzyma
ć życie
które dr
ży od chłodu

proszę pozwól przetrwać do jutra