wdzięczność

 

wdzięczność


 

serdecznie dzikujCi

za odnalezienie mego miejsca
po
ród tak wielu istnie
pomidzy ludmi najlepszymi dla mnie -
mego miejsca na ziemi

za przeprowadzenie mnie
przez tysi
ce niebezpieczestw
do dzisiejszego dnia
bez ran na nogach

za delikatntroskliwość
jak gdybym sam płynął
pod wiatr
poci
gany ciepłem wiatła

chcwyraziszczerwdziczność
za lata cierpliwoci
i ci
głego dodawania
nadziei i odwagi

i za miłość której nie rozumiem
i poj
ąć nie mog
i cierpienia których silkam
i darowanie wszystkich moich d
ługów