po co się urodziłem?

 

po co się urodziłem?


 

urodziłem sipo to
by spotka
wszystkich, których spotkałem
przej
ść dziecistwo bez trosk -
co dzie
nowe wielkie odkrycia...
us
łyszew młodoci swój własny głos
posmakowa
udrki bezczelnoci
i s
łodyczy zakochania

urodziłem sipo to
by ciebie spotka
i ciebie kocha
by kochanasze dzieci
wspólnie mieszka
i y

urodziłem sipo to
by moja wina sta
ła sibłogosławiona
a cierpienie, choroby i staro
ść
wycisnęły ze mnie łzy alu
i pokorne s
łowa wybaczenia

urodziłem sipo to
by dzie
po dniu odkrywa
e wszystko istnieje w innym celu
ni
mylałem
i
e rzeczy majsiinaczej -
wszyscy idziemy do ziemi
której nie znamy

urodziłem sipo to
by doj
ść do dnia, gdy umrze we mnie ciało
i dotknie je proces rozk
ładu
a serce przejdzie przez ogie

by znów siurodzi