zwycięstwo

 

zwycięstwo


 

dlatego, e dzinam sinie udało
nie ma co szat rozdziera

i rwawłosy

obserwator naszych niepowodze
myli, mówi do nas:
to utopia!
marzenia
citej głowy!
jak mo
ecie tak y?
tak traci
czas swego istnienia?
w pogoni za wiatrakami
to zwyk
ła fantasmagoria

ale my
spróbujemy jeszcze raz
i jeszcze raz
dzisiejsze niepowodzenie nie przekre
la jutra
yjemy dla tej chwili
zwyci
stwa
decyduj
cego zwycistwa