myśląc o potomnych

 

myśląc o potomnych


 

co pozostawimy tym
którzy po nas przyjd
ą?
spalon
ą ziemię
zazdrości ogniem?
i oddech strachu?
i pio
łun zdrady?...

daliśmy sobie
serca rozerwa
ć
i ogień duszy wygasić
oczy zawiązać
język wypalić -
karmieni co dzie
ń
zatrutym chlebem...

i tylko nieliczni
wyrzekli si
ę świata
za cen
ę wzgardy
nosz
ąc ubóstwo
zawsze przy sobie
bronili
Życia
które w nich by
ło

dla nich to przeznaczone
ods
łonić innym
prawdziwy pejza
ż
otworzyć wrota
pochodnie zapali
ć
by uratowa
ć
stęsknionych miłości...

co pozostawimy tym
którzy po nas przyjd
ą?
czy obronimy skarb
krwi
ą dla nas zdobyty?
drog
ę do naszej
Ojczyzny?