kochana, już wiosna

 

kochana, już wiosna


 

już dni coraz dłuższe
powietrze coraz cieplejsze
oddychamy szybciej
gdy widzimy p
ąki na drzewach
ptaki wychodz
ące z ukrycia
i przytulone pary zakochanych

nie płacz kochana - nie płacz
czy nie uda
ło się? - nie wiemy
nie jest tak jak chcieli
śmy
jak pragn
ęliśmy... o tak...

już wiosna puka w okno
i chce w nas ogrza
ć
drobinę nadziei
któr
ą uratował Bóg
w te zimne tygodnie
mierzone uderzeniami
łez

już dni coraz dłuższe
i
świat barw nabiera
motyle przynosz
ą tęsknoty
na kolorowych skrzyd
łach

oddychamy szybciej
i g
łos nam drży
gdy kto
ś puka do drzwi...