bezsilność

 

bezsilność


 

co mogłem zrobi?
czy mog
łem w ogóle zrobico?
wtedy, gdy nie posz
ło jak zamierzałem

rozmawialimy o tym co trudne dla nas
i nie mogli
my sispotka
na kocach zda

...czasem tak jest
i
mamy nadziej, e słysznas
a jednak
potok s
łów przesyłamy w próni
jak fale radiowe wysyłane w kosmos
w poszukiwaniu innych cywilizacji

co mogłem zrobi?
dzi
juwiem, e nic

oczekiwanie daje szans
e ktonaprawi uszkodzone
mechanizmy serc
zanim znów nie spotkany si

przy gorzkiej kawie