teoria spisku

 

teoria spisku


 

skradajsiludzie w ukryciu
gorliwie obserwuj
-
(infiltracja nigdy nie
pi)

tkajscenariusz prowokacji
tak, by ka
dy uległ złudzeniu
e jest stwórc
przełomowych chwil historii

przenikajprzez szczeliny serca człowieka
ci
gnniewidoczne sznurki
przekonuj
c o słusznoci
prawo
ci, koniecznoci działania

mistyfikacje
tryumfy, upadki
zamachy, rewolucje
raporty, wywiady -
re
yserujkady krok

pozwoliłeBoe dziim tryumfowa
lecz przyjdzie dzie
gdy zobacz
w dniu ostatnim
e słuyli Tobie

dlatego prosz
bromnie przed sdem
w
ładców i polityków
by nie okaza
ło si
e byłem przeciw Tobie