chodź ze mną, chodź

 

chodź ze mną, chodź


 

mówili do nas tyle razy
nie uda si

to niemoliwe
i chcieli zabra

zabra
nam nasznadziej
na dni szczęśliwe

my odpowiadalimy im
e simyl
i zobacz
gdy wrócimy z tej przygody
zadowoleni ze swego
ycia

to co nam dodawało sił
w tej podróy
to by
ła miłość
za którtsknilimy tyle lat
i do nas przysz
ła
i nas zbawi
ła

chod
ze mnchod
wyruszmy w twielkprzygod
razem