odpowiedź

 

odpowiedź


 

pytasz - co u nas?

u nas duo sizmieniło
uspokoi
ły sirozdranione serca
wargi zaci
nite złagodniały
wypogodnia
ł wzrok
ju
nie jestemy młodzi i gniewni
wykarmieni cierpieniem
z
łoylimy bro
by odbudowa
zniszczony przez nas wiat
i tak dzie
za dniem
schodzimy z coko
łu
i postrzegamy
wiat
z perspektywy innych
yjcych blisko nas

a wszystko
to dzi
ki lekarstwu
udr
ki
zranienia
niepowodzenia
które przysz
ły z Jego
witej Woli

pytasz: „czy Go znam ?”...
...ten kto pyta, nigdy Go nie zna
ł