###

###


 

zamknąłem dzisiaj drzwi za sobą

przez które mnie młodość przeprowadziła

gdy bałem się samotności

i chciałem by ktoś

zatrzymał wzrok na mnie

gdy szukałem obrony

przed tandetą życia

 

brama marzeń zamknięta

i nie chciałbym znów poić cierpienia

tęsknotą za innym życiem

 

gotowy jestem stanąć twarzą w twarz

z Prawdą

i ponieść rezultaty mojej niecierpliwości

butnych wyborów

stoczyć bitwę ze sobą

i poznać dno mego obłudnego serca