ostatnie pejzaże

 

ostatnie pejzaże


 

i nagle
wzbi
ł siw niebo kurz
przez chwil
nie widzielimy nic -
traktem po
rodku pól
szli
my wiernie zdążajc do domu -
niebem ogie
zapadał siw dół
rozdmuchujc chłód księżycowego pyłu -
dotykaj
c naszych stóp
kroplami
łez
jak gdyby kto
płakał za kimukochanym
gdy odchodzi na d
ługo
i nie wiesz czy wróci...

zostało junam
tak
niewiele
drogi
i niewiele czasu
i ka
dy krok skraca oddech

zostało junam
tak
niewiele
si
ł
coraz wyra
niej
czujemy zapach swej ziemi

opadajna ziemi
ostatnie marzenia
i ko
czsi
ostatnie zmagania
by zrobi
jeszcze jeden krok
w nieznane