myslę o niej...

 

myslę o niej...


 

mylwciąż o NIEJ - o mojej mierci
jak to b
dzie? o czym bdmylał?
i czy b
dsam? co bdzie czuło moje serce?
czy w tej ostatniej chwili b
dmnie przenika
oczy wrogów czy przyjaciół?
czy nie opu
ci mnie nadzieja?
czy nie zw
tpi?

coraz mocniej puka do mych drzwi
s
łyszjrano
i w po
łudnie
a najmocniej gdy noc zaci
ga powieki

mylwciąż o niej - o mojej mierci
lecz naprawd
nie wiem jaka jest
jak mnie przywita? czy powie co
czy nie?
ta dama - skryta przyjació
łka mego ywota