### (gdy Hitler...)

 

###


 

gdy Hitler dochodził do władzy
i wojna u bram ju
czekała
rodzi
ła siw sercu Edyty
t
sknota, by spotkaChrystusa

gdy rozpalono juogie
by zwgliludzkie szkielety
zrobi
ł krok Maksymilian
przekroczy
ł granice mierci

tysice nie dało siugiąć
by wyrwaz serca tpewność
e ycie zaley od Ojca
e warto je straci, by oy

i dzisiaj gdy Pienidz mnie gwałci
i strachem parali
uje
krzykiem wzywaj
współczeni
bym wreszcie narodzi
ł Chrystusa