### (noc żyje po cichu...)

 

###


 

noc yje po cichu w ciemnoci
rozmawia ultrad
wikami
zaci
ga firany na oknach
zm
czeniem smaruje nam oczy

dziewszystko jasno owietla
kwantami dawkuje nam
ycie
obna
a ukryte gdziespiski
i topi zmro
one serca

i my midzy noca dniem
wybieramy owoce
które chcemy
jutro zje
ść