prolog do testamentu

 

prolog do testamentu

Wioletce


 

co pomylisz
gdy pójdziemy na spacer wieczorem
i nagle znikn
wród mgieł i cieni?

co zrobisz
gdy nie b
dziesz mogła juprzebiec wzrokiem
po twarzy i sercu moim?

idwtedy i zanij spokojnie
by wsta
nastpnego poranka
i
ydla tych, którzy jeszcze czekaj
na twój znak miłoci
bo jeszcze przed tob
całe małe krótkie ycie