wybuch słońca

 

wybuch słońca


 

dziew którym otworzyłem oczy
na
wiecie pierwszy raz -
to wybuch s
łoca
twarze z za
wiatów
nieoczekiwana rzeczywisto
ść
niespodziewany obrót sprawy

dziew którym otworzono mi oczy
na
ycie pierwszy raz -
to g
łęboki sens istnienia
wdzi
czność za kadchwil
pewność że wszystko było dobre
nadzieja na mi
łość

dziew którym otworzmi oczy
na wieczno
ść pierwszy raz -
to ut
sknione spotkanie
rozkosz nie
miertelnoci
spe
łnienie wszystkich obietnic
i marze