### (moje smutki...)

 

###


 

moje smutki namawiajmnie na łzy
na zmarszczone czo
ło
i
cinite usta
twarz kamienn

i zzi
bnite serce

a ycie staje sinie do zniesienia
i trudna staje si
kada rozmowa
i ka
da decyzja

dzipowiedziałem smutkom: dosy!
czas podnie
ść do oka
kolorowe szk
ło nadziei
i nacieszy
się życiem