już niedługo

 

już niedługo

Judycie


 

słoce me
nie bój si

idprzed siebie
a ust
piwielkie bramy jak katedry
i uka
żą sipejzae, za którymi tsknisz

słoce me
ty nie trwó
si
nawet smoki znikn
i potgi wielkie skruszkopie
gdy nie cofniesz wiary w Cud

teraz jeszcze siwydaje
e nie umrnasze smutki
niedo
cigłe nam marzenia
bo nam depcze cie
po pitach
naszych zw
tpie

ale juniedługo wiat
obudzi iskra i zwyci
ęży
tylko czekaj
nigdy nie w
tp
e ktokocha