po cichu

 

po cichu


 

przypominamy sobie miejsca naszej młodoci
z cich
nadziej, e moe powróctamci ludzie
i naprawimy niejeden b
łąd
e znów odyjsiły w nas, by przerastasamego siebie

ale tak nie zdarzy siani dziani jutro
bo serce nasze spokornia
ło
i odpoczywa przemijaj
c w szaroci zwykłych oddechów
wybieraj
c w kadej chwili ciekbez tryumfów