misterium poznania

 

misterium poznania


 

jest wiat tajemnic pełen
niezbadanych zakamarków
ukrytych s
łów-obietnic

odchodzprzyjaciele -
nikt nie spodziewa si

e nadejdzie taki dzie!
i nikt nie wie, dlaczego odeszli?...
na chwil

do ko
ca
na wieczno
ść

nie rozumiemy siebie samych
jak przyjació
ł zrozumiemoemy?
jak oni mog
zrozumienas?

wiat przesuwa dni
powoli
niezauwa
alnie
cicho
tajemnica staje si
histori
albo tajemnicjeszcze wiksz