psychologia mas

 

psychologia mas


 

na ulicy widziałem
jak biegli bez celu
ludzie spó
źnieni
na wszystko

na pierwszą miłość
na pociąg ostatni
i na to by cieszy
ć się
drobiną dnia

popychani ciągłym
barkiem czasu
szukali wyj
ścia
z
żywego labiryntu
t
łumu

i nawet nie przeczuwają
jak mało trzeba
by s
łońce świeciło
zawsze
by zegar zwolni
ł tempo
mieszcz
ąc w życiu
to, co by
ło niemożliwe

oszukani
b
łądzą całe życie
klucz
ąc po grząskich koleinach
beznadziei