dla moich przyjaciół

 

dla moich przyjaciół

braciom ze wspólnoty


 

na moim pogrzebie nie płaczcie
zapalcie du
o wiateł
piewajcie

wszystkie wita mego ycia
s
w cieniu tej godziny
dla której
yłem
te kilka chwil

cieszcie si
e w kocu opuciłem
ten
wiat cierpie

oby wieniec mi załoył
Pan
i przyj
ął mnie do siebie

i chowiele razy
zdradza
łem Go
to sercem chcia
łem ytylko dla Niego

na moim pogrzebie nie wolno wam płaka
nie wolno sismuci
gdy zaczynabdtnajwikszprzygodę życia