wbrew ludziom

 

wbrew ludziom


 

noc miała wiele do powiedzenia
mówi
ła i przykrywała grubym kirem
wszystkie pi
kne wspomnienia

jak ostre szczyty zostały tylko
niezrozumia
łe wydarzenia
o
liskich zboczach pretensji i alu
----------------------------------
mówili ludzie: nic ju
sinie zmieni
b
dzie tak do koca...
zbyt wiele grzechów...
zbyt wiele
----------------------------------
dzi
serce moje odnalazło wiatło tsknoty
uwi
zało jego smugwokół niepewnoci
i umocni
ło drogporód wielu boleci

dzibroniserca lkajc sipowrotu w noc
w beznadziejno
ść w bezsensowność w sen
co ludzie mówi
??... zawsze simyl