stąd do wieczności

 

stąd do wieczności


 

std do wiecznoci
przecierasz
ciek
pomidzy oddechami ludzi
codziennym zm
czeniem
u
miechem ukochanej
i wieloma
łzami
których nawet nie zauwa
asz

nastpnego dnia zdajesz sobie spraw
e wczoraj myliłesi
e znów nie znasz odpowiedzi
e zdążałew złym kierunku

             -----

st
d do wiecznoci
to krótka chwila
moment kruchy
a niezmiernie cenny
niepowtarzalny
na który warto straci
ć życie
by na ko
cu otworzy
drzwi do swego domu

         ----- -----

codziennie my
lo sdzie
widz
trybunał Boga
i twarze tych, których skrzywdzi
łem
nie kocha
łem
co mog
jeszcze zrobi?!
by wynagrodzi
ć łzy?
ukoi
rany?
tych wszystkich

std do wiecznoci
czuj
kamiena sercu
ukorzonego
alu i cierpliwej tsknoty
który spa
ść nie moe
z ka
dym krokiem przyciska do ziemi
pyszny kark, napi
te brwi
a wieczno
ść tutuczeka